Skocz do zawartości

gEY97SM.png


Informacja

Grupa

Zarejestrowany

Zawartość

338

Urodziny

25.06.1993

Ostatnia wizyta


Rejestracja

 1. Make powstanie Listopadowe kolejny raz...  [*] Głardjan

 2. DYMY [*] 

 3. Można powiedzieć że zabrałem Ci miejsce na forum, nie wiem tylko czy powinienem się cieszyć, czy jednak żałować straty. 

 4. [*] R.I.P Guardian 7.11.2018

   

  Ogólnie, to co się stało ?

  1. Pokaż poprzednie komentarze  1 więcej
  2. CloakeR

   CloakeR

   Heh, widocznie omineły mnie małe dymy, chociaź jeśli odszedł, to pamietajmy że jest to jego decyzja, chociaż szkoda

  3. HaxoFFy

   HaxoFFy

   Na zawsze w naszej pamięci

  4. CloakeR
 5. [*]

  1. JaNcZaR

   JaNcZaR

   (*) niech mu ban lekki będzie :/

    

   szkoda że takie osoby lecą z banem :(

  2. AlucarD

   AlucarD

   uważaj @Iruke bo jeszcze ty dostaniesz xD

  3. Turysta

   Turysta

   Za co LasQa dostał bana?

   Za prawdę?

 6. Funkcjonariusz popełnił błąd, wiesz, że zrobił coś złego? Napisz skargę zgodnie z poniższym wzorem, a zarząd policji zajmie się resztą. Nazwa tematu: Skarga na *nick funkcjonariusza* Wzór:
 7. Kodeks Ruchu Drogowego I Zasady Ogólne Uczestnik ruchu drogowego jak i inna osoba znajdująca się na drodze, zobowiązana jest do zachowania ostrożności, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, zachować szczególną ostrożność aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Jeśli uczestnik ruchu drogowego, bądź inna osoba spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia. W wypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia, należy informować innych uczestników ruchu drogowego o istniejącym zagrożeniu. Uczestnik ruchu jak i inni, mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów obowiązujących na drodze. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. Polecenia lub sygnał może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze: -Policjant -Strażak Uczestnicy ruchu drogowego, mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi(zjechanie na pobocze bądź chodnik), a w razie potrzeby zatrzymać pojazd na drodze. II Ruch Pieszych - Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. - Pieszy, który porusza się po jezdni, lub po poboczu jest zobowiązany do poruszania się lewą stroną drogi. - Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszemu, zabrania się, wchodzenia na jezdnię: -bezpośrednio pod jadący pojazd spoza pojazdu, lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, -przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, -przebiegania przez jezdnię, -chodzenia po torowisku. III Ruch Pojazdów III.I Zasady Ogólne - Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny, - Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej o co najmniej czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni, - Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, - Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa. III.II Włączanie się do ruchu - Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu, - Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. III.III Prędkość i Hamowanie - Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa. Kierujący pojazdem jest zobowiązany: -jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym, -hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, -utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie potrzeby nagłego hamowania. III.IV Prędkości dopuszczalne: -Teren zabudowany - 50 km, -Teren niezabudowany - 90km, -Autostrada - brak ograniczenia. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązująca na obszarze zabudowanym. III.V Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, - Kierujący pojazdem, zmieniając poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony, - Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. III.VI Kierującemu zabrania się zawracania: -w tunelu, -na moście, -na wiadukcie, -na drodze jednokierunkowej, -na autostradzie, -w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić. III.VII Wymijanie, omijanie i cofanie Kierujący pojazdem jest zobowiązany: -przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się, -przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, -omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony, -przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, -zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie. III.VIII Wyprzedzanie Kierujący pojazdem jest zobowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: -ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu, -kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął‚ wyprzedzania, -kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował‚ zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu, -kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzać pojazd poruszający się na sygnałach świetlnych i/lub dźwiękowych (pojazd uprzywilejowany). III.IX Zatrzymanie i postój - Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. - Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. - W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią. - Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. - Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. - Pojazd, który został‚ zaparkowany na chodniku, bądź stoi na drodze i stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, może zostać odholowany na parking policyjny, a jego odbiór jest możliwy za odliczoną gotówkę. ©Copyright by @ZmK 2017. All rights reserved. Właściciel ma prawo żądać usunięcia tematu poprzez naruszenie praw. Kodeks Ruchu Drogowego napisany przez @ZmK.
 8. Jest możliwość dołączenia do policji

   

  1. Kacper123

   Kacper123

   a do czegos innego

    

 9. Szanuje za takie zgaszenie gościa ?

 10. Mógłbym prosić o odbanowanie mnie ponieważ oddalem graczowi Koliz 9500 a 500 jak zarobię to mu dziś oddam, bo miałem oddac mu 10k ale ze nie miałem to oddalem mu 9500 i powiedziałem ze jak będę miał oddam reszcze czyli to 500 zl ?!!!???

  1. n33z0x

   n33z0x

   Napisz apelację w odpowiednim dziale i oznacz @LasQa, i napisz swoje wyjaśnienie.

   Tak myślę, że da czas na oddanie 24 godziny ;)

  2. Tomo

   Tomo

   Napisz apelację i dodaj że zobowiązujesz się spłacić resztę dlugu. Na pewno zostanie zaakceptowana.

  3. Frank

   Frank

   napisałem już 

   tylko go jeszcze oznaczę 

 11. KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI gen. insp. @KAVAA ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nadinsp. @Iruke WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO Naczelnik - mł. insp. @ShuCu Zastępca Naczelnika - podinsp. @HERBATAA WYDZIAŁ KRYMINALNY Naczelnik - mł. insp. @Chomik Zastępca Naczelnika - nadkom. @AlucarD WYDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY Naczelnik - insp. @Kelly_Severide Zastępca Naczelnika - insp. @Grancix BIURO SZKOŁY POLICYJNEJ Dyrektor - mł.insp. @NEpeK Zastępca Dyrektora - asp. @Ryjek
 12. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 13. Witam. 

  Dostałem unbana i ban jeszcze nie został zdjęty

  1537274893546-1442284197.jpg

 14. Regulamin Komendy Głównej Policji w San Fierro Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ustala się regulamin Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, określający jej funkcje, strukturę organizacyjną, organizację i tryb kierowania, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy. § 2. 1. KGP jest jednostką organizacyjną Policji, która wykonuje zadania wynikające z zakresu działania oraz funkcji Komendanta Głównego Policji. 2. Zakres działania KGP określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. 3. Funkcjonariusz policji, służący na serwerze Emergency Stories, nie może pełnić jednocześnie obowiązków zarządu frakcji na innym serwerze. 4. Funkcjonariusz policji zobowiązany jest do posiadania komunikatora Mumble oraz Discord. W przypadku tego drugiego - Discord, funkcjonariusz ma obowiązek przeglądać go raz dziennie. 5. KGP realizuje funkcje: 1) regulacyjną i standaryzującą; 2) koordynującą i wykonawczą; 3) wspierającą, obejmującą działania doradcze i konsultacyjne; 4) nadzorczą i kontrolną; 5) edukacyjną w zakresie historii i tradycji Policji Rozdział 2 Struktura organizacyjna KGP § 3. 1. W skład KGP wchodzą następujące komórki organizacyjne, zwane dalej „wydziałami”: 1) Wydział Kryminalny; 2) Wydział Ruchu Drogowego; 3) Wydział Antyterrorystyczny; 4) Biuro Szkoły Policyjnej Rozdział 3 Organizacja i tryb kierowania KGP § 4. Zarząd KGP stanowią: 1) Komendant Główny Policji; 2) Zastępca Komendanta Głównego Policji; 3) Osoby wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji. § 5. 1. KGP kieruje Komendant Główny Policji przy pomocy Zastępcy Komendanta Głównego Policji. 2. Komendant Główny Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników Policji do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. 3. Komendant Główny Policji może powoływać rady, komisje i zespoły o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań. 4. Komendant Główny Policji sporządza opisy stanowisk pracy dla Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz pozostałych członków zarządu. § 6. 1. Komendanta Głównego Policji podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Komendanta Głównego Policji, a w razie jego nieobecności wyznaczony funkcjonariusz. 2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Głównego Policji, chyba że Komendant Główny Policji postanowi inaczej. § 7. Podział zadań między Komendantem Głównym Policji, a Zastępcą Komendanta Głównego określa Komendant Główny Policji w drodze decyzji. § 8. 1. Naczelnik kieruje wydziałem przy pomocy zastępcy naczelnika, podległych kierowników komórek organizacyjnych oraz wyznaczonych policjantów i pracowników Policji. 2. Do zadań naczelnika należy w szczególności: 1) organizowanie pracy wydziału w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i właściwego wykonywania zadań określonych w niniejszym regulaminie; 2) tworzenie warunków właściwego wykonywania zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników Policji; 3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości wydziału oraz racjonalnością wykorzystania zasobów wydziału; 4) współdziałanie z naczelnikami innych wydziałów w sprawach wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych lub kompleksowych rozwiązań; 5) wykonywanie zadań wynikających z indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji; 6) przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych policjantów i w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników Policji, a także pośredniczenie w doręczaniu im rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji wydawanych w tych sprawach; 7) nadzorowanie przestrzegania przez podległych policjantów i pracowników Policji dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ? zapewnianie przygotowania i aktualizacji informacji przekazywanych do zamieszczenia na forum KGP, pozostających w zakresie zadań wydziałów; 9) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań kierowanego wydziału. 3. Upoważnieni przez naczelnika: zastępca naczelnika, podległy kierownik komórki organizacyjnej, podległy policjant lub pracownik Policji kierują wydziałem w razie jego nieobecności. 4. Osobom upoważnionym, o których mowa w ust. 3, przysługują uprawnienia określone w ust. 1 i 5. 5. Naczelnik może upoważnić podległych policjantów i pracowników Policji do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach, z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 5 ust. 2. 6. Naczelnik może powoływać zespoły i komisje oraz wyznaczać podległych policjantów i pracowników Policji do wykonywania określonych zadań. 7. Naczelnik może występować do kierowników jednostek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych o udostępnienie informacji, materiałów lub opinii niezbędnych do realizacji zadań pozostających w jego kompetencji. § 9. 1. Naczelnicy wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, określą w drodze decyzji: 1) podział zadań między naczelnikiem, a jego zastępcami, 2) szczegółową strukturę organizacyjną wydziału, w tym schemat organizacyjny oraz katalog zadań podległych komórek organizacyjnych. - uwzględniając zadania wydziału określone w niniejszym regulaminie 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, uzgadnia się z wydziałami, których właściwości dotyczą te decyzje. Uzgodnienia prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji Policji. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, publikowane są na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w podforum przeznaczonym dla danego wydziału. § 10. 1. Naczelnik realizuje zadania związane ze sporządzaniem: 1) opisów stanowisk pracy, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji; 2. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w uzgodnieniu z komórką organizacyjną właściwą do spraw organizacji Policji. Rozdział 4 Katalog zadań biur KGP § 11. 1. Wydział Kryminalny realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. 2. Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności: 1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych; 2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości; 3) zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie; 4) prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, 5) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości; 6) koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie; 7) prowadzenie negocjacji policyjnych; § 12. 1. Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2. Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności: 1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania pionu ruchu drogowego; 2) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym; 3) gromadzenie i przetwarzanie danych na temat przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz udostępnianie tych informacji podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 4) kształtowanie taktyki działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz ocena efektywności stosowania środków prawnych w tym zakresie; 5) opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym; 6) określanie potrzeb dotyczących zaopatrzenia policjantów, realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w uzbrojenie, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny; § 13. 1.Wydział Antyterrorystyczny realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie. 2. Do zadań Wydziału Antyterrorystycznego należy w szczególności: 1) prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego; 2) prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki; 3) wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie; 4) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności; 5) koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych w Policji; § 14. 1. Biuro Szkoły Policyjnej realizuje zadania związane z zapewnianiem odpowiedniego doskonalenia zawodowego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy. 2. Do zadań Biura Szkoły Policyjnej należy w szczególności: 1) nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji nowoprzyjętych funkcjonariuszy; 2) realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie korpusu szeregowych Policji 3) opracowywanie planów kształcenia podstawowego funkcjonariuszy Policji 4) przeprowadzanie szkoleń i egzaminów wstępnych dla kandydatów do służby w KGP Rozdział 5 Korpusy i stopnie policyjne § 15. 1. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie w następującym porządku: 1) w korpusie generałów Policji: - generalny inspektor - nadinspektor 2) w korpusie oficerów starszych Policji: - inspektor - młodszy inspektor - podinspektor 3) w korpus oficerów młodszych Policji: - nadkomisarz - komisarz - podkomisarz 4) w korpus aspirantów Policji: - aspirant sztabowy - starszy aspirant - aspirant - młodszy aspirant 5) w korpus podoficerów Policji: - sierżant sztabowy - starszy sierżant - sierżant 6) w korpus szeregowych Policji: - starszy posterunkowy - posterunkowy § 16.1 Mianowanie na kolejny, wyższy stopień policyjny następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. 2. Nadanie stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej, niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu ustalonego okresu: - posterunkowego – 2 tygodnia - starszego posterunkowego – 2 tygodnia - sierżanta – 3 tygodni - starszego sierżanta – 3 tygodni - sierżanta sztabowego – 3 tygodni - młodszego aspiranta – 4 tygodni - aspiranta – 4 tygodni - starszego aspiranta – 4 tygodni - aspiranta sztabowego – 4 tygodni - podkomisarza – 5 tygodni - komisarza – 5 tygodni - nadkomisarza – 5 tygodni - podinspektora – 6 tygodni - młodszego inspektora – 6 tygodni 3. Na stopień generalnego inspektora może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko Komendanta Głównego Policji. 4. Na stopień nadinspektora może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. 5. Na stopień inspektora może być mianowany funkcjonariusz wyznaczony przez Komendanta Głównego Policji do pełnienia obowiązków zarządu frakcji. 6. Na stopień młodszego inspektora może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej Naczelnika wydziału. 7. Na stopień podinspektora może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej Zastępcy Naczelnika wydziału. 8. Na stopień nadkomisarza może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej Instruktora lub Szkoleniowca Szkoły Policyjnej. 9. Na stopień komisarza może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej Dowódcy Drużyny, Porucznika. 10. Na stopień podkomisarza może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej Supervisor'a. 11. Na stopień młodszego aspiranta może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej specjalista w wydziale ruchu drogowego. 12. Na stopień sierżanta może być mianowany funkcjonariusz zajmujący stanowisko co najmniej kontroler ruchu drogowego. 13. Na stopień starszego posterunkowego mianuje Komendant Główny Policji na wniosek Dyrektora Szkoły Policyjnej po uzyskaniu przez posterunkowego pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkołę policyjną. 14. Na pierwszy stopień w korpusie szeregowych mianuje się kandydata do służby, który przeszedł pomyślnie proces rekrutacji i został zakwalifikowany do Szkoły Policyjnej. § 17.1 Na stanowisko Komendanta Głównego Policji w przypadku zwolnienia lub odejścia na stanowisko zostaje powołany Zastępca Komendanta Głównego Policji. 2. Komendant Główny powołuje i odwołuje Zastępcę Komendanta Głównego Policji spośród oficerów Policji. 3. Komendant Główny powołuje i odwołuje naczelników wydziałów spośród oficerów i aspirantów Policji. 4. Dyrektor/Naczelnik powołuje i odwołuje swojego zastępcę, a także mianuje na stanowiska kierownicze funkcjonariuszy wydziału. § 18.1 Funkcjonariusz może zajmować jedynie jedno stanowisko wydziału, bądź zastępcy dyrektora/naczelnika jednocześnie. 2. Dopuszcza się dodatkowe pełnienie obowiązków naczelnika, bądź zastępcy naczelnika przez Komendanta Głównego Policji lub Zastępcę Komendanta Głównego Policji § 19.1 Stopnie przyznane policjantom są dożywotnie. 2. Policjantowi można również wymierzyć karę dyscyplinarną w postaci obniżenia lub pozbawienia stopnia. 3. O obniżenie lub pozbawieniu stopnia decyduje Komendant Główny Policji. 4. O obniżeniu lub pozbawieniu stopnia generalnego inspektora decyduje grono guardian w przypadku rażących nieprawidłowości w pełnieniu funkcji . 5. Osoby wracające do Policji po odejściu muszą się zgłosić do Komendanta Głównego Policji, który na podstawie ich wcześniejszej służby decyduje o mianowaniu na dany stopień. 6. Funkcjonariusz, który uzyskał największą ilość punktów z egzaminu wstępnego otrzymuje stopień sierżant, z wyjątkiem ust. 5. 7. Awans na wyższy stopień uzależniony jest od dokonanej przez przełożonego oceny wykonywania przez policjanta obowiązków służbowych w stopniu uzasadniającym mianowanie na kolejny, wyższy stopień policyjny. 8. Samo przesłużenie w dotychczasowym stopniu służbowym okresu wynikającego § 18. ust. 2. nie rodzi automatycznie dla przełożonego obowiązku mianowania policjanta na kolejny stopień służbowy. 9. Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, może być udzielone wyróżnienie w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komendant Główny Policji. 10. Funkcjonariusza, który zostaje wcielony do zarządu Policji, Komendant Główny Policji może mianować na stopień podinspektora lub wyżej, niezależnie od wcześniej zajmowanego stanowiska. § 20 Mianowanie na stopnie określone w § 16 ust. 2. odbywają się w niedziele, a w szczególnych przypadkach w inne dni. Rozdział 6 Sprawy finansowe § 21.1 Za służbę funkcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z wartościami podanymi poniżej: - Generalny Inspektor: 7000 PLN/h - Nadinspektor: 6500 PLN/h - Inspektor: 6200 PLN/h - Młodszy Inspektor: 6000 PLN/h - Podinspektor: 5600 PLN/h - Nadkomisarz: 5500 PLN/h - Komisarz: 5400 PLN/h - Podkomisarz: 5300 PLN/h - Aspirant Sztabowy: 5200 PLN/h - Starszy Aspirant: 5100 PLN/h - Aspirant: 5000 PLN/h - Młodszy Aspirant: 4800 PLN/h - Sierżant Sztabowy: 4600 PLN/h - Starszy Sierżant: 4400 PLN/h - Sierżant: 4200 PLN/h - Starszy Posterunkowy: 4100 PLN/h - Posterunkowy: 4000 PLN/h Rozdział 7 Czas pracy § 22.1 Funkcjonariusz zobowiązany jest do przepracowania co najmniej 600 minut tygodniowo. 2. W przypadku pierwszego w danym miesiącu nie wyrobienia normy, o której mowa w ust. 1 funkcjonariusz będzie wysłany na przymusowy urlop, a także otrzymana naganę pisemną, o której mowa w § 32. pst. pkt 2. 3. W przypadku nie wyrobienia normy przez 2 kolejne tygodnie czas do awansu na kolejne stanowisko zostaje naliczony ponownie. 4. Nie wyrobienie normy trzykrotnie w danym miesiącu skutkuje zwolnieniem ze służby, o którym mowa w § 32. pkt. pkt 7. 5. Funkcjonariusz ma możliwość zgłoszenia nie wyrobienia normy raz w miesiącu. Niewyrobienie normy musi zgłosić maksymalnie do czwartku danego okresu rozliczeniowego do godziny 20. 6. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 dokonuje się za pomocą wiadomości prywatnej do Komendanta Głównego Policji, a w przypadku zgłoszonej jego nieobecności do Zastępcy Komendanta Głównego Policji lub wyznaczonego funkcjonariusza. 7. W przypadku zgłoszenia urlopu okres do awansu wydłuża się o czas urlopu. 8. Maksymalny wymiar urlopu to 2 tygodnie. 9. W szczególnych przypadkach Komendant Główny może udzielić urlopu dodatkowego. 10. Funkcjonariusz może przebywać na służbie tylko w wyznaczonych godzinach: poniedziałek 8-24, wtorek 8-24, środa 8-24, czwartek 8-24, piątek 8-1, sobota 7-1, niedziela 7-24. § 23.1 Funkcjonariusz ma prawo na przerwę w wymiarze 5 minut za każdą przepracowaną godzinę. 2. Zgłoszenia przerwy, o której mowa dokonuje się na czacie frakcyjnym za pomocą kodu S2, a jej zakończenie kodem S3. § 24. § 22 ust. 1 nie dotyczy kierownictwa KGP, o którym mowa w § 4. Rozdział 8 Służba w Policji § 25.1 Każdorazowe wejście na służbę funkcjonariusz zgłasza na czacie frakcyjnym kodem S1, a jej zakończenie kodem S4. 2. Po wejściu na służbę funkcjonariusz obejmuje funkcję dyspozytora lub wyrusza na patrol w składzie minimum 2-osobowym. 3. Funkcjonariusz w trakcie służby zobowiązany jest do przebywania na właściwych kanałach służbowych na mumble. 4. § 26 ust. 2 i 3 nie dotyczy kierownictwa KGP, o którym mowa w § 4. § 26.1 Służba dyspozytora polega na dysponowaniu sił i środków będących na wyposażeniu Policji zgodnie z przyjętymi zasadami, a także nadzorowaniu i koordynowaniu działań poszczególnych jednostek. 2. Służba dyspozytora obejmuje w szczególności: 1) Przyjmowanie i reagowanie na pojawiające się zgłoszenia w panelu dyspozytora. 2) Dysponowanie odpowiednich sił i środków do zdarzenia. 3) Koordynowanie zdarzeń z udziałem jednostek Policji. 4) Bieżący monitoring i analiza działań podejmowanych przez poszczególne jednostki Policji. 5) Dysponowanie innych służb na polecenie patrolu biorącego udział w zdarzeniu. 6) Powiadomienia bezpośrednich przełożonych o zaistnieniu szczególnie niebezpiecznych zdarzeń lub wymagających specjalistycznych działań. 7) Powiadamianie dyrekcji biura ruchu drogowego lub kierownictwa KGP o zaistnieniu zdarzeń drogowych tj. kolizji lub wypadków, w których bezpośredni udział brał radiowóz policyjny. 3. Dopuszcza się, aby jednocześnie funkcję dyspozytora pełniło 2 funkcjonariuszy jednocześnie. 4. Służbę dyspozytora obejmuje w pierwszej kolejności funkcjonariusz o najniższym stopniu. 5. Przy wejściu, zejściu, zgłoszeniu przerwy, bądź powrocie z przerwy dyspozytora na czacie frakcyjnym podaje kody odpowiednio: S1 00, S4 00, S2 00, S3 00. 6. W przypadku braku obecności lub dostępności pozostałych jednostek, dyspozytorowi przysługuje możliwość reagowania na zgłoszenia niewymagające podjęcia specjalistycznych środków, rozumiane jako wystawienie mandatów, zabezpieczanie wypadków, itp. § 27.1 Patrole wykonywane są w składach co najmniej 2-osobowych. 2. Patrole wykonywane w ramach specjalistycznych działań wydziałowych mogą nie stosować się do § 28. ust. 1, jeżeli przepisy lub procedury w biurze stanowią inaczej. 3. Patrol, o którym mowa powinien zawierać w swoim składzie funkcjonariusza pełniącego funkcję kierowcy, a także dowódcę patrolu odpowiedzialnego za korespondencję radiową. 4. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach, aby funkcje wymienione w ust. 3 pełniła jedna osoba. W szczególności podczas patroli jednoosobowych, patroli motocyklami, poruszaniem się lawetą policyjną lub autobusem. 5. Patrol odbywać się może jedynie pojazdem, do którego prowadzenia posiada co najmniej jeden z funkcjonariuszy będących na wspólnym patrolu. 6. Szczegółowe zasady przydzielania pojazdów określają odrębne przepisy. 7. Kierownictwo KGP, o którym mowa w § 4 ma dostęp do wszystkich pojazdów będących na wyposażeniu Komendy Głównej Policji, jeżeli ma on możliwość pobrania go z miejsca stacjonowania. § 28 § 27 ust. 1 nie dotyczy kierownictwa KGP, o którym mowa w § 4, a także funkcjonariuszy w stopniu co najmniej podkomisarza. § 29 1. Funkcjonariusz podczas służby zobowiązany jest zachowywać się w sposób reprezentatywny, a w szczególności: 1) Przestrzegać niniejszego regulaminu. 2) Nie wykonywać jakichkolwiek spraw prywatnych na służbie. 3) Nie używać wulgarnych zwrotów. 4) Służyć pomocą innym wykonując zadania określonego w regulaminie. 5) Przestrzegać zasad etyki zawodowej. 6) Strzec tajemnic związanych ze służbą. 7) Dbać o dobre imię frakcji. ? Dbać o powierzone mu mienie. 9) Wystrzegać się zachowań rasistowskich, ksenofobicznych lub wrogich w kierunku innych osób. 10 ) Wykonywać polecenia bezpośrednich przełożonych, a także kierownictwa KGP, o którym mowa w § 4. 11) Stosować się do Kodeksu Ruchu Drogowego Rozdział 9 Kary i nagrody § 30. 1. Za swoją służbę funkcjonariusz może otrzymać nagrodę, bądź karę od Komendanta Głównego Policji, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji, bądź funkcjonariusza przez niego wyznaczonego z zastrzeżeniem § 6. ust. 2. 2. Dopuszcza się stosowanie systemu kar i nagród wewnątrz biura. 3. Zasady przydzielania nagród i kar ujętych w ust. 2. regulują przepisy wewnątrz biura. § 31. 1. Nagrody, które może otrzymać funkcjonariusz są to: 1) pochwała ustna 2) pochwała pisemna 3) nagroda pieniężna 4) awans w stopniu 2. Nagroda, o której mowa w pkt. 2. zostaje wpisana w odpowiednim temacie na forum i skutkuje skróceniem czasu awansu o 7 dni. 3. Wysokość nagrody, o której mowa w pkt 3 uzależniona jest od osiągnięć funkcjonariusza i stosowana jest w przypadku, gdy funkcjonariusz ma już pochwałę pisemną. 4. Nagrodę w postaci awansu w stopniu stosuje się, gdy jest to trzecia z rzędu nagroda przyznana funkcjonariuszowi, a po jej wykorzystaniu wszystkie kasują się. § 32. 1. Kary, które może otrzymać funkcjonariusz są to: 1) Nagana ustna 2) Nagana pisemna 3) Pozbawienie dodatku służbowego, o którym mowa w § 22. ust. 2. 4) Pozbawienie dodatku służbowego, o którym mowa w § 23 ust. 2. 5) Zawieszenie 6) Degradacja w stopniu 7) Zwolnienie ze służby 2. Kara, o której mowa w pkt 2. zostaje wpisana w odpowiednim temacie na forum i skutkuje wydłużeniem czasu awansu o 7 dni. 3. Kara, o której mowa w pkt 3 i 4 stosuje się w przypadku ukarania funkcjonariusza, który ma już wpisaną naganę pisemną, która nie została wykasowana przez pochwałę pisemną. 4. Karę, o której mowa w pkt 5 stosuje się w przypadku, gdy funkcjonariusz został już dwukrotnie z rzędu ukarany lub w przypadku znacznego złamania regulaminu. 5. Karę, o której mowa w pkt 6 stosuje się, jeżeli funkcjonariusz został wcześniej trzykrotnie z rzędu ukarany lub za działania na szkodę frakcji. 6. Karę, o której mowa pkt 7 stosuje się w przypadku notorycznego łamania regulaminu lub zachowania szczególnie godzącego w dobro frakcji. 7. Karę, o której mowa w pkt. 6 stosuje się w przypadku gdy funkcjonariusz, dwa razy z rzędu nie wyrobi normy. 8. Karę o której mowa w pkt. 7 stosuje się w przypadku, gdy funkcjonariusz posiada 3 nagany pisemne. § 32 1. Nagrody i kary wymienione w § 31 ust 1. pkt 2 i § 32 ust. 1 pkt 2 wzajemnie się kasują 2. Kara wymieniona w § 32 ust. 6 powoduje kasację wszystkich minusów. Rozdział 10 Uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza § 33 1. W czasie służby funkcjonariusz zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: 1) Stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: - gaz pieprzowy - pałka policyjna - paralizator - broń palna - kajdanki policyjne 2) Stosowanie środków zapobiegawczych w postaci aresztu zgodnie z poniższymi wytycznymi: - wandalizm poniżej 60 minut - ucieczka 60- 190 minut - napad na funkcjonariusza 30 - 60 minut - jazda po pijanemu: 0,3 - 0,5‰ --> mandat karny 0,6 - 2,5‰ --> do 15 minut aresztu 2,6 - 4,5‰ --> do 20 minut aresztu 4,6 - 5,5‰ --> do 25 minut aresztu 5,6‰ i więcej --> do 30 minut aresztu - pozostałe przypadki nie dłużej niż 190 minut, adekwatnie do popełnionego czynu 3) Wydawania poleceń w kwestiach związanych z zapewnieniem porządku publicznego. 4) Legitymowania i kontrolowania osób, u których zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia, bądź przestępstwa. 5) Wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym i morskim 6) Uniemożliwić korzystanie z pojazdów i urządzeń, z których korzystanie wiązałoby się z zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób, bądź naruszeniem porządku publicznego 7) Przemieścić pojazd i urządzenie, które zagrażają zdrowiu lub życiu osób, bądź naruszeniem porządku publicznego ? Ukarania mandatem, bądź pouczeniem osób, które popełniły wykroczenie. 3. Czas podany w pkt 2 sumuje się. 4. W przypadku akcji Role-play funkcjonariusz powinien zastosować zmniejszenie kary, przy czym maksymalna kara nie może być większa niż 30 minut 5. Pistolet maszynowy MP5 lub strzebla używany jest jedynie podczas szczególnie niebezpiecznych działań w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia funkcjonariusza. 3) Zatrzymywanie pojazdów po pościgu zgodnie z przyjętymi procedurami. § 34 1. W czasie służby zakazuje się przebywania funkcjonariuszy na strefie DM bez wsparcia funkcjonariuszy BOA. 2. Patrol wjeżdżający na Stefę DM zgłasza CODE 10 i w bezpiecznej odległości oczekuje na ich przybycie, nie podejmując samodzielnie działań z użyciem broni. 3. W przypadku braku funkcjonariuszy mogących podjąć działania w odpowiedzi na CODE 10 nadajemy wykroczenie i zaniechujemy dalszego pościgu. § 35 Funkcjonariusz ma obowiązek odstawienia używanego przez siebie sprzętu policyjnego w stanie w jakim pobrał go z miejsca stacjonowania. Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe § 36. Decyzje, o których mowa w § 9 ust. 1, naczelnicy wydadzą w dniu wejścia w życie zarządzenia. § 37. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 5 ust. 4 i § 10 ust. 1, Komendant Główny Policji oraz naczelnicy sporządzą nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. § 38. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie moc mają decyzje Komendanta Głównego Policji. § 39. Traci moc regulamin Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2018 r. § 40. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r. Na tym regulamin zakończono i podpisano

Reputacja

Ostatnia wygrana LasQa w dniu 22 Wrzesień

Użytkownicy przyznają LasQa punkty reputacji!

10 CJ

Ostatnie wizyty

6740 wyświetleń profilu
×