Skocz do zawartości

gEY97SM.png


Informacja

Grupa

Administrator

Zawartość

471

Urodziny

25.07.2000

Ostatnia wizyta


Rejestracja

 1. @mini156B Czy apelacja jest związana z forum? Jeżeli tak, to nie widzę żadnych kar na twoim koncie. Czekam na odpowiedź 24h.
 2. Twoja skarga została zaakceptowana!
 3. Zgadzam się z powyższym, otrzymujesz upomnienie pisemne.
 4. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 5. Twoja skarga została zaakceptowana!
 6. Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, sprawę tą zakończymy na upomnieniu słownym dla funkcjonariusza. Na dowodach widać iż prędkość została przekroczona oraz nie zostały zachowane szczególne zasady bezpieczeństwa.
 7. NEpeK

  Ogłoszenia

  <-> 04.12.2018 r. Posterunkowy @Poison opuszcza szeregi Szkoły Policyjnej na własne życzenie. Dyrektor Szkoły Policyjnej
 8. Skarga na funkcjonariusza została odrzucona.
 9. NEpeK

  Ogłoszenia

  <-> 02.12.2018 r. Posterunkowy @seba19_pl zostaje wydalony ze Szkoły Policyjnej z powodu złamania Regulaminu Policji. Posterunkowy @Bazyl255 zostaje wydalony ze Szkoły Policyjnej z powodu nagannego zachowania poza służbą. Posterunkowy @kamilok2002 zostaje wydalony ze Szkoły Policyjnej z powodu zerowej aktywności. Posterunkowy @Sebik48 odchodzi ze Szkoły Policyjnej z przyczyn prywatnych. Posterunkowy @krvl_perski zostaje wydalony ze Szkoły Policyjnej z powodu zerowej aktywności. Posterunkowy @Parachute zostaje wydalony ze Szkoły Policyjnej z powodu znikomej aktywności. Dyrektor Szkoły Policyjnej
 10. NEpeK

  Regulamin

  1. Obowiązki członka organizacji: §1. Członek ma obowiązek dostosować się do poleceń Vice Lidera oraz Lidera. §2. Członek ma obowiązek dbać o pojazdy przepisane na organizację. §3. Członek ma obowiązek naprawiać pojazdy przepisane na organizację, których używał. §4. Członek ma obowiązek tankować pojazdy przepisane na organizację, których używał do przynajmniej połowy. §5. Członek ma obowiązek odstawiać pojazdy na teren bazy, których używał. §6. Członek ma obowiązek zachować kulturę osobistą w każdej sytuacji. §7. Członek ma obowiązek udzielania pomocy innym osobom będącym w organizacji w miarę możliwości. §8. Członek ma obowiązek zgłosić zarządowi łamanie regulaminu lub nieodpowiedniego zachowanie innych osób będących w organizacji. §9. Członek organizacji musi wpłacać tzw. tygodniówkę raz na tydzień, na naprawy, tankowanie pojazdów wynoszącą 1000PLN §10. Członek ma obowiązek przestrzegania regulaminu serwera oraz organizacji. 2. Zakazy dla członka organizacji: §1. Członek ma zakaz pisania podań do innych organizacji będąc w naszej. §2. Członek ma zakaz używania wulgaryzmów. §3. Członek ma zakaz bezczeszczenia pojazdów przepisanych na organizację. §4. Członek ma zakaz wydawania poufnych informacji z organizacji. §5. Członek ma zakaz pisania skarg na członków organizacji. §6. Członek ma zakaz przemalowywania pojazdów gangowych. §7. Członek ma zakaz wszczynania kłótni, oraz konfliktów na każdym czacie, oraz komunikatorach serwerowych. §8. Członek ma zakaz obrażania graczy serwera. §9. Członek ma zakaz okłamywania członków organizacji, a w szczególności zarządu. §10. Ze względu na obecność administracji w organizacji: Członek ma całkowity zakaz proszenia między innymi o 'fixy' i tym podobne rzeczy. 3. Prawa członka organizacji: §1. Członek ma prawo wiedzieć za co został ukarany/a, wyrzucony/a. §2. Członek ma prawo korzystania z większości pojazdów organizacyjnych. §3. Członek ma prawo do wyrażania własnego zdania. §4. Członek ma prawo głosu w kwestii rekrutacji do organizacji. §5. Członek ma prawo do powrotu do organizacji po napisaniu podania podczas rekrutacji. §6. Członek ma prawo do powrotu do organizacji, jeśli miał ważny powód do opuszczenia jej. 4. System kar dla członków organizacji: §1. Za każdy zniszczony / niezatankowany pojazd przepisany na organizację, którego członek używał otrzyma ostrzeżenie w wysokości 1 punkt. Punkt wygasa po 7 dniach. §2. Członek po uzyskaniu 3 ostrzeżenia od zarządu, lub członków wyższych rangą może zostać wydalony/a z organizacji. §3. Ostrzeżenia za inne przewinienia niż z pojazdami (patrz pkt. §1) wygasają po 14 dniach. 5. Obowiązki Vice Liderów organizacji: §1. Vice Lider ma obowiązek utrzymywania porządku w organizacji. §2. Vice Lider ma obowiązek przestrzegania regulaminu członków organizacji. §3. Vice Lider ma obowiązek rozstrzygania problemów pomiędzy członkami organizacji. §4. Vice Lider ma obowiązek niesienia pomocy członkom jeśli nie wykraczają one poza sprawy organizacji. 6. Zakazy Vice Lidera w organizacji: §1. Vice Lider ma zakaz wydalania członków z organizacji jeśli nie ustali tego z Liderem. §2. Vice Lider ma zakaz wydalania członków z organizacji bez podania powodu owego czynu. §3. Vice Lider ma zakaz przyjmowania graczy do organizacji jeśli nie ustali tego z Liderem. §4. Vice Lider ma zakaz podejmowania ważnych decyzji dla organizacji bez ustalenia tego z Liderem. Każdy członek organizacji po przeczytaniu w/w regulaminu zobowiązany jest do jego zaakceptowania poprzez pozostawienie reakcji "Jestem za" !!!NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA CIĘ Z JEGO PRZESTRZEGANIA!!! Aktualizacja: 30.11.2018r.
 11. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 12. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 13. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 14. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 15. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło

Reputacja

Ostatnia wygrana NEpeK w dniu 18 Styczeń

Użytkownicy przyznają NEpeK punkty reputacji!

1113 Bez życia

Ostatnie wizyty

6417 wyświetleń profilu
×